martes, 2 de febrero de 2010

PROCÉS DE REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DELS DOCUMENTS DEL CENTRE. TASCA PRIMERA.

El nou marc curricular implica sobretot un procés de revisió i d’actualització dels documents del centre. Aquesta revisió s’ha de realitzar des de la reflexió del claustre, de la CCP i dels equips de cicle, del que suposa la incorporació de les competències bàsiques com a referent curricular. Ens toca prendre les decisions oportunes sobre el currículum del centre i que la inclusió de les competències bàsiques sigui alguna cosa més que la seva formalització en els documents.
En alguns casos, aquesta reflexió conduirà a validar propostes, activitats i estratègies metodològiques que ja es practiquen i que són coherents amb el tractament de les competències bàsiques; en altres ocasions caldrà modificar-les, per tal d’adequar-les al treball de les competències.

La nostra primera tasca serà omplir un qüestionari individual, que ens servirà de punt de partida per iniciar aquesta reflexió, i que més tard posarem en comú.


LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES AL CURRÍCULUM
1. Quina idea tenim de les competències bàsiques?
2. En què consisteix cada una de les competències bàsiques?
3. On són presents en el currículum oficial?
LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES AL CENTRE
4. Quines actuacions es fan, a nivell de centre, que ja treballen el desenvolupament de les competències bàsiques i que cal validar i mantenir?
5. Quines actuacions cal modificar, a nivell de centre, ja què no tenen una incidència especial en el tractament de les competències bàsiques?
6. A quines àrees o matèries trobam exemples de pràctiques adequades per al tractament de les competències bàsiques?
LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES A LA MEVA PRÀCTICA DOCENT
7. Quines implicacions té en la nostra pràctica docent el treball de les competències bàsiques?
8. En quins aspectes hem d’incidir per millorar l’èxit escolar del nostre alumnat?
9. Quins mecanismes ens ofereix la nostra escola per millorar l’èxit escolar i que cal validar i mantenir?
10. Quines mesures podem prendre per aconseguir aquest èxit escolar (formes organitzatives, decisions curriculars i metodològiques...)?

Contestarem el questionari en un arxiu nominal que hem de deixar a la carpeta de la xarxa interna, el dilluns 15 de febrer. Gràcies.

No hay comentarios:

Publicar un comentario