sábado, 20 de febrero de 2010

TASCA 2. DIMENSIONS I INDICADORS DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES.Per avançar amb la reflexió sobre les CCBB iniciada individualment en la tasca 1, començam ara una altra tasca cooperativa dins els equips de cicle i sota la coordinació de la CCP, i intentarem contesta a la pregunta : QUINA ÉS LA NATURA DE CADA COMPETÈNCIA, és a dir, quins són els processos d’aprenentatge i les metodologies de cada una i partir d’aquí plantejar unes línees de treball a nivell de centre.
Per facilitar els acords sobre el tractament de les competències bàsiques, cal seleccionar o destacar els components o dimensions clau de cada una de les CB, per tal de compartir el que tot el Claustre del CP Es Vedrà entenem per cada una de les vuit competències.
Cal decidir i arribar a acords sobre la seva concreció i distribució al llarg de les dues etapes i més concretament dels quatre cicles educatius. Haurem de prendre especial dedicació a aquelles competències que tenen un caràcter més transversal i un menys lligat a una àrea del nostre currículum.

CALENDARI DE TREBALL

No hay comentarios:

Publicar un comentario